Клинично изпитване, фаза I

Първо тестване върху хора, чиято цел е да се докаже безопасността на лекарството или лечението и да се определи най-подходящата дозировка за по-нататъшни изследвания.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.