Клинично изпитване, фаза III

Проучване, при което се оценява ефикасността и безопасността на експерименталното лечение при нормални условия на употреба и във връзка с налични терапевтични алтернативи за изследваното показание. Това е терапевтично изследване за потвърждаване на резултати.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.