Клинично изпитване, фаза II

Проучване, чиято цел е да осигури предварителна информация за ефикасността на продукта и да се определи съотношението доза – отговор. Това е терапевтично изследване за проучване на резултати.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.