Клинично изпитване

Проучване, при което се изследва важен въпрос в медицината, с цел разширяване на знанието. В повечето изпитвания се прави оценка на нови лекарствени средства или методи на медицинско лечение, при спазване на стриктно контролиран протокол за действие.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.