Контраст

Вещество, което се въвежда в тялото, с цел да се получат по-ясни изображения или да се визуализира определен орган при провеждането на различни диагностични изследвания, като рентгенография или компютърна томография (КТ).

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.