Ларингоскопия

Изследване на ларингса с помощта на огледала – индиректна ларингоскопия или чрез използването на ларингоскоп (специален шлаух с монтирана оптична система) – директна ларингоскопия.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.