Левкопоеза

Процес на формиране и развитие на белите кръвни клетки. Неутрофилите, базофилите и еозинофилите се образуват в миелоидната тъкан на костния мозък. Лимфоцитите и моноцитите произхождат в по-голямата си част от хемоцитобластите на лимфоидната тъкан, въпреки че някои се развиват от костния мозък.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.