Лейомиосарком

Рядко срещащ се злокачествен тумор, който се състои от гладкомускулни клетки и дребноклетъчен сарком. Този сарком е злокачественият вариант на миомата и е с лоша прогноза. Произхожда от гладката мускулатура на матката.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.