Лимфа

Лимфата е течност, която произхожда от кръвта и се връща по лимфните съдове отново в кръвообращението. Лимфата се образува по следния начин: водата и съставки на кръвната плазма без плазмените белтъци преминават през стените на капилярите и попадат в микроскопичните пространства между клетките на органите. Попаднала там, течността вече се нарича междуклетъчна или тъканна течност. По-голямата част от нея се връща обратно през венозната част на капилярите в кръвта. В междуклетъчните пространства на всеки орган има мрежа от лимфни капиляри. Малки количества от междуклетъчната течност се отвеждат от лимфните капиляри. Попаднала в тях, тя вече се нарича лимфа. По състав лимфата прилича на тъканната течност, но при преминаването си през лимфните възли и през другите лимфни органи тя се обогатява на лимфоцити. Функциите на лимфата са транспортни и защитни.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.