Лимфом на Бъркит

Твърд тумор с В-лимфоцитен произход, който се характеризира с дребни еднообразни клетки. Класифицира се като високостепенен лимфом и като един от най-бързо развиващите се (дори може да удвоява размера си на всеки 24 часа).

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.