Медиастиноскоп

Уред за оглеждане на органите в медиастинума, състоящ се от кух цилиндър, свързан в единия си край към източник на светлина. По-модерен е видеомедиастиноскопът. Това е същият уред, към който е добавена малка камера за визуализиране на зоната върху телевизионен екран, без да се налага да се гледа едиректно през уреда. В наше време се прави т.нар. ВАТС (видеоасистирана торакоскопия)

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.