Мета анализ

Метод на изследване, основан на структурирано и систематично обединяване на информация, получена при различни клинични проучвания по конкретен здравословен проблем.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.