Микрочипова технология

Нова технология, чрез която се извършва едновременен и сравнителен анализ на експресията на стотици гени в един единствен експеримент. Става дума за матрица, върху която има хиляди генетични сонди с позната секвенция. При поставянето на проба в тези матрици, веригите с допълнителна секвенция хибридизират. Това позволява да се извършва компютърна обработка на данните с помощта на различни техники и да се определи, например, дали пациентът е с определена генна мутация.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.