Микрометастази

Разпространение на ракови клетки от първоначалното място на възникване към други органи, забележими само под микроскоп. Поради твърде малкия им размер не могат да бъдат открити при рентгенови изследвания.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.