Миксом

Доброкачествен тумор на сърцето, по-често срещащ се при възрастни хора. Обикновено се разполага в лявото и по-рядко в дясното предсърдие, прикрепен с краче (педикуларан) към междупредсърдния септум. Носи опасност от внезапна сърт, ако запуши някоя клапа.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.