Недиференциран тумор

Разновидност на тумор, съставен от клетки, чийто вид не позволява да бъдат идентифицирани. Недиференцираните клетки са сходни с клетките на ембрионите. Недиференцираността е характеристика на най-агресивните ракови образувания.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.