Онкология

Онкологията (от гръцки: ογκος – „подутина“ и λόγος – „слово“, „учение“) е науката, изследваща злокачествените (раковите) образувания при бозайниците.[1] Тя се занимава с етиологията и патогенезата на туморните процеси, диагностиката, лечението, както и с профилактиката им. Дисциплината онкология е пряко свързана с всички останали медицински науки.
Тя има пряка връзка с генетиката, биохимията, молекулярната биология, микробиологията, анатомията, цитологията, хистологията и патологията.
Изучаването на раковите образувания се извършва от медицински специалисти с много голяма подготовка в областта на хистологията, биохимията и молекулярната биология. Специалистите по онкология се наричат онколози.
« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.