Определяне на стадия на злокачествени тумори (TNM класификация)

Стадият се определя в зависимост от големината на тумора, неговото розпространение в съседните и други органи, от броя на засегнатите лимфни възли и наличието на метастази. T = тумор ; N = съседни лимфни възли ; M = метастази Посредством числа, прибавени към буквите, се определя стадия Например карцином в ранен стадий без метастази се означава като T1 N0 M0.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.