Палиативни грижи

Клон на медицината, посветен на цялостното лечение на пациенти с нелечими заболявания, при които прогнозната преживяемост не надвишава шест месеца. Специфично, активно и цялостно обгрижване, което трябва да получават пациенти с напреднало, прогресивно и нелечимо заболяване, както и техните семейства, в отговор на всичките им нужди. Това обгрижване помага на хората да имат възможно най-добро качество на живот при прогресирането на тяхното заболяване и има за цел да облекчи болката и останалите симптоми, да подобри емоционалното, психическото и духовното състояние на лицата с онкологично заболяване, както и да окаже подкрепа на членовете на семейството по време на болестта и след смъртта. Целта е да се лекуват симптомите, причинени от заболяването, и да се подобри качеството на живот на пациентите. В тази сфера най-важният клон е обезболяващата терапия. Извършва се в хосписи (специализирани заведения за терминално болни) или в домашни условия, под медицински контрол.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.