Папиларен карцином

Злокачествен тумор, който произлиза от фоликуларните клетки на щитовидната жлеза и обикновено расте много бавно. Най-често се появява само в един лоб на щитовидната жлеза, но в приблизително 10% от случаите засяга и двата лоба. Под микроскоп може да се разпознаят различни варианти (подтипове) на папиларния карцином, включително фоликуларен вариант, висококлетъчен вариант, цилиндричноклетъчен вариант и дифузен склерозиращ вариант. От тези варианти на папиларния карцином най-често срещащият се е фоликуларният.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.