Перикардиоцентеза

Метод, който се състои във въвеждане през гръдната стена на игла, монтирана върху спринцовка, с цел да се извлече кръв, течност или гной от перикардната кухина.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.