Рибозомите

Не мембранни органели, видими само под електронен микроскоп, поради малкия си размер. Намират се във всички живи клетки (с изключение на сперматозоидите). Тяхната функция е да набира протеини от генетичната информация, която достига до тях от ДНК, транскрибирана във форма на месинджър РНК (мРНК).

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.