Секвентна химиотерапия

Последователно прилагане на лекарства в продължение на няколко седмици. Да не се бърка с алтернативната химиотерапия, при която се прилагат едно след друго лекарствата според схемата в конвенционални дози и периоди.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.