Синергизъм

Процес на интеграция на две процедури, в резултат на което се постига по-голяма ефективност, отколкото ако се прилагат поотделно.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.