Цикъл

В химиотерапията терминът се отнася до честотата, с която пациентът получава дози антинеопластични или химиотерапевтични средства. Цикъл се използва в хематологията, тяхната терминология идва от френски, тъй като са водещи в сферата. При терапията на солидните тумори се ползва терминът курс, което всъщност е едно и също.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.