Зародишни клетки

Съвкупност от клетки, разположени в половите жлези, които се превръщат в гамети (яйцеклетки и сперматозоиди) чрез клетъчно делене в половите жлези (мейоза), за разлика от соматичните клетки, които се делят чрез митоза.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.