Скрининг за рак на маточната шийка

Защо се прави скрининг?

Скринингът за рак на маточната шийка има за цел да открива изменените клетки в ранните стадии, когато изменените участъци могат да бъдат лекувани, така че да не се развие рак на маточната шийка. След като ракът веднъж се е развил, лечението е много по-трудно и по-малко успешно.

Организираните скринингови прегледи са доказали своята ефективност като основен метод за борба с рака в повечето напреднали страни. Във Великобритания, например, скринин¬гът за рак на маточната шийка е въведен през 80-те години на XX в. и спасява около 5 000 живота всяка година.

На кого се прави скринингов преглед?

В съответствие с политиките на Европейския съюз по отношение на борбата с ракови заболявания и съгласно указанията за добра медицинска практика при организиран популационен скрининг за рак на маточната шийка в България на скринингови прегледи подлежат всички жени на възраст от 25 до 60 години.

Първоначално скрининг се прави веднъж годишно до получа¬ване на три последователни нормални (отрицателни) резултата. След три прегледа, при които не са били открити отклонения от нормата (абнормални резултати), изследването следва да про¬дължи веднъж на три години. Скринингът за рак на маточната шийка осигурява най-добра защита, ако се провежда редовно.

Какво представлява скрининговият преглед?

Скринингът за рак на маточната шийка се прави при гине¬кологичен преглед, чрез цитонамазка. Изследването е бързо, безопасно и в повечето случаи напълно безболезнено. При процедурата избраният от Вас специалист взима проба от клетките на шийката и ги изпраща в лаборатория за изследване под микроскоп. Повечето жени имат нормален резултат. Ако Вашите резултати са в норма, Вие трябва да продължите с редовните си скринингови прегледи и да се явите на преглед при следваща покана. Ако резултатите Ви показват някакви изменения, избраният от Вас специалист ще Ви насочи за следващи изследвания и евентуално лечение.

Цитонамазката не може да бъде направена по време на Вашия месечен цикъл. Също така за получаване на достоверни резултати е препоръчително да избягвате полов контакт или поста¬вяне на медикаменти във влагалището в продължение на (поне) два дни преди прегледа.

Цитонамазка с изменения

При някои жени резултатите от цитонамазката показват отклонения от нор¬мата. Това означава, че в цитонамазката са били открити изменения в клет¬ките на маточната шийка, но НЕ означава, че е открито раково заболяване. Ако резултатите Ви показват някакви отклонения от нормата, избраният от Вас специалист ще Ви даде указания какво трябва да се направи.

В зависимост от резултата специалистът ще Ви посъветва да направите едно от следните неща:

  • нова цитонамазка след определен период от време (обикновено три до шест месеца);
  • изследване за човешки папиломен вирус (HPV) – вируса, който причинява рак на маточната шийка; • колпоскопия – процедура, при която лекарят има възможност да огледа маточната шийка с помощта на оптичен прибор (колпоскоп);
  • биопсия – понякога за поставяне на окончателна диагноза се налага изследване на малко късче тъкан от маточната шийка (биопсия). Взимането на биопсия се извършва със специална щипка. Манипулацията не е болезнена (не налага приложение на упойка) и не причинява съществена кръвозагуба (понякога се появяват няколко капки кръв, които налагат поставяне на дамска превръзка за около час).

Колко е сигурен скринингът?

Няма идеален скринингов тест и чрез цитонамазката, макар и рядко, могат да се пропуснат някои случаи на изменения или заболяване. Затова скринингът трябва да се прави редовно, за да има възможност всичко, което е било пропуснато при едно изследване, да се открие при следващото, преди да се е разви¬ло заболяването.