Семейна терапия и терапия по двойки

Диагнозата тумор, освен у пациента, причинява стрес и у партньора и членовете на семейството. Проучванията традиционно се фокусират върху въздействието на болестта върху пациенти и едва наскоро вниманието се обърна към въздействието на диагнозата върху партньори.

Пациенти и партньори често описват подобни реакции към диагнозата тумор, включително шок, дистрес, тревожност, депресия, страх и несигурност, и отричане. Страховете на съпрузите на пациентите са по правило най-силно изразени по време на поставяне на диагнозата и хоспитализация за операция и лечение, но тревожността и дистресът продължават да се наблюдават след като те са приключили лечението.
Отворената комуникация между пациенти и партньори по въпроси, свързани с тумора, е важен ресурс, когато трябва двойката да се справи с предизвикателствата и изискванията, свързани с лечението и страничните му ефекти, Открита комуникация е свързана с по-голяма взаимна подкрепа, по-високо качество на живот (QOL), по-добро психосоциално функциониране, както и по-хармонични отношения между двамата партньори. Взаимното споделяне и обсъждане между партньори на свързаните с тумора чувства, възгледи и проблеми има силни ефекти върху психологическото благосъстояние при онкологични пациенти, особено при претърпели по-голямо физическо увреждане.
Обратно, липсата на обмен на свързаните с тумор опасения компрометира пациент-партньорските отношения и техните психологически корекции.Тези негативни ефекти могат да се изострят, когато двойките имат противоречиви модели за комуникация (т.е. ограничено разкриване от единия и по-отворени за другия съпруг).Липса на откритата комуникация по въпроси, свързани с тумора, вреди на интимните отношения и психосоциалното благополучие, дори когато единият или и двамата партньори крият проблемите и чувствата в опит да предпазят себе си и/или техния любим човек.
Семейната терапия и терапията по двойки е емоционално-фокусирана, работеща по посока на осъществяване и улесняване на открита комуникация в партньорските взаимоотношения и инегративна поведенческа терапия.По правило процесът отнема 6-12 сесии в рамките на 6-18 месеца. Продължителността и редовността на терапиите зависи от степента на дисфункционалност на семейството. Терапия при скръб, фокусирана към семейството, може да намали патологичните последици от скръбта в семейства с болни в терминален стадий.

  • При онкологични пациенти се препоръчва семейна и брачна консултация. ˆˆ
  • Препоръчва се емоционално-фокусирана и интегративна поведенческа терапия. ˆˆ
  • Препоръчва се психосоциална работа със семейството/роднините на онкологичните пациенти с цел оптимизиране на междуличностните взаимоотношения.
  • Препоръчва се индивидуална психологична работа със съпруга или съпругата на онкологично болен.
  • ˆˆПри пациенти в терминален стадий се препоръчва терапия при скръб, фокусирана към семейството. ˆˆ
  • При онкологични пациенти се препоръчват фокусирани терапевтични сесии, вместо стандартна грижа в семейството.

  • ˆˆКонсултирането на семейната двойка следва да започне при поставяне на диагнозата или при хоспитализиране на пациента за терапевтична интервенция. ˆˆ
  • Изследвайки потребностите на семейството, се определя необходимостта от кризисна интервенция при двойката в различни етапи на лечение и ход на болестта. ˆˆ
  • Терапевтичната интервенция в семейната двойка допринася за подсилване на ресурсите на пациента за справяне с последиците от диагнозата, лечението, страничните ефекти и по-добър къмплаянс.