Стереотактична радиохирургия 

Какво е стереотактична радиохирургия?

Радиохирургията е метод за унищожаване на туморни клетки с помощта на висока доза радиолъчение. Измененията, които настъпват в туморните клетки са толкова значителни, че се оприличават на хирургия, откъде идва и названието на метода

Новостите в областта позволяват много прецизно компютърно насочено облъчване с т.нар. стереотактична (ендократно облъчване) и фракционна (облъчване на сесии) радиохирургия. Те дават възможност за по-ефективно унищожаване на тумори с различна големина при запазване на съседните здрави тъкани. В помощ на радиохирургията влизат моментни образни изследвания, триизмерни проекции на тялото и системи за обездвижване на пациента.

Радиохирургия на мозъка

Лекуват се малки мозъчни метастази до 3 см от 1-5 на брой, причинени от различни тумори. Радиохирургията е предпочитан метод и за доброкачествените тумори на мозъка като менингеоми, шваноми, тумори на хипофизата и други.Не се отваря черепа.

Телесна радиохирургия на тялото

Тя се основава на същите принципи като радиохирургията на мозъка. Със стереотактична радиохирургия може да се лекува белодробни метастази, единични метастази в лимфните възли в цялото тяло, метастази в костите, надбъбречната жлеза и на други локализации. Практически всяка неголяма метастаза може да бъде контролирана с радиохиругия. В зависимост от мястото и големината се прилагат от 1-6-7 фракции, най-често до 3 пъти.

Брахитерапия при рак на простата

Това е тип радиохирургия, при която се запазва простатата и нейните основни функции включително и сексуалната функция. Тук лъчът представлява малки радиоактивни източници, който по хирургичен път с лумбална упойка се поставят само в областта на простатата. Не се облъчват и засягат нито пикочния мехур, нито правото черво, които са на милиметри разстояние. За разлика от оперативното лечение – премахване на простатата и свързаните с нея последици: болка, кървене, проблеми с уринирането, брахитерапията на простатата няма тези неблагоприятни постоперативни ефекти. Тя прилича на радиохирургията по това, че обикновено се правят до 3 сеанса, през една или две седмици. Процедурата се извършва в рамките на един ден.