Сърдечни проблеми при онкоболни

Сърдечните проблеми са сравнителни редки, но сериозни странични/нежелани ефекти при лечението на раковите заболявания. Приложението на някои видове лекарствени препарати, може да доведе до промяна в начина на работа на сърцето. Такава промяна може да предизвика, както цитостатичната химиотерапия, така и таргетната.

Сърдечните проблеми могат да повлияят на лечението, да понижат качеството на живот и макар и рядко да доведат до смърт.

Не всяко лечение за рак е свързано със сърдечни проблеми. Съществуват и начини за предотвратяването им, както и за лечението им, ако по случайност възникнат.

По време на лечение с химиотерапия (ХТ) или таргетна терапия (ТТ) трябва да сте нащрек за всякакви нови симптоми или промени в старите такива, които до преди това не сте имали със сърцето.

Симптоми на сърдечни проблеми

Хората, които изпитват сърдечни проблеми след ХТ или ТТ, могат да посочат някои от следните симптоми.

Ако забележите някой от тези симптоми, важно е да се свържете незабавно с Вашия лекар!

 • Недостиг на въздух;
 • 2.Замаяност или световъртеж;
 • Дискомфорт или болка в гръдния кош;
 • Умора;
 • Подути ръце и /или крака.

Видове сърдечни проблеми

По-долу е даден кратък списък на сърдечните състояния, които могат да се развият след лечение на рак:

 • Кардиомиопатия;
 • Миокардит;
 • Коронарна артериална болест;
 • Аритмия- неправилен сърдечен ритъм;
 • Увреда на сърдечните клапи;
 • Перикардит или перикардна фиброза.

Причини за сърдечни проблеми

Не всички лечения или лекарства за рак са свързани с повишен риск от сърдечни проблеми. Някои от тях обаче, е по-вероятно да причини сърдечни проблеми:

 • Химиотерапия с лекарства, наречени антрациклини имат способност да увредят сърдечния мускул:
  • Дауморубицин;
  • Доксорубицин;
  • Епирубицин;
  • Идарубицин;
 • Валбубицин.
 • Химиотерапията с други лекарства, като митоксантрон (Novantrone)
 • Радиотерапия -Някои видове ТТ като:
  • Бевацизумаб;
  • Трастузумаб;
  • Лапатиниб;
  • Сунитиниб;
  • Сорафениб.

Кой е изложен на риск от сърдечни проблеми при лечение на рак?

Хората, които могат да имат по-голям риск от сърдечни проблеми, включват:

 • Хората над 60 години;
 • Всички, които са получили високи дози антрациклини;
 • Хора, които са имали висока доза радиотерапия в областта на гръдния кош;
 • Хора, които имат комбинация от антрациклини и лъчетерапия в областта на гръдния кош;

Тези, които са получили антрациклини или трастузумаб и имат анамнеза за тютюнопушене в своята история, високо кръвно налягане, диабет, затлъстяване и/или предишни сърдечни проблеми преди започване на лечението си против рак;

Тези, които са получили антрациклини, последвани от трастузумаб.

Преди да Ви препоръча лечение, което може да увеличи риска от сърдечни проблеми, Вашият лекар ще ви направи физически преглед и други тестове.