Цели на лечението

Разбиране на целите на лечението

Въпреки че лечението на всяка жена е уникално, има две общи цели при лечението на МРГ:

  • Контролиране на болестта и облекчаване на симптомите, причинени от рака
  • Облекчаване или намаляване на дискомфорта от нежеланите реакции на лечението

До днес няма открит лек срещу МРГ, но съществуват лечения, които могат да помогнат да се контролира рака и да Ви осигурят повече време без прогресиране на заболяването (растеж и разпространение на рака).

Някои лечения могат да спрат растежа на туморите, да направят така, че те да растат по-бавно или да намалят размера си. Чрез спиране или забавяне на растежа на тумора, лечението може да облекчи симптомите на заболяването.

Ефективното лечение обаче може да има и нежелани реакции. За лечението на тези нежелани реакции, Вашият лекар може да използва палиативна терапия, която се фокусира върху подобряване на качеството Ви на живот. Целите на палиативната т 2. ерапия включват:

  • Облекчаване на болката
  • Подобряване на дишането
  • Облекчаване на депресията или тревожността
  • Помощ при гадене и повръщане

Може едновременно да приемате и двата вида – лечение за контрол на заболяването и палиативно лечение. Често има повече от една възможност за лечение, така че е важно да информирате Вашия лекар за всяка проява на дискомфорт, която почувствате, така че той или тя да могат да направят лечението по-лесно за Вас.

Резистентност към лечението

Отговорът към лечението се измерва с това дали туморът(-ите) изчезва (пълен отговор), намалява размера си (частичен отговор) или размерът остава същият (стабилно заболяване). Вашият лекар може да види промените в туморите чрез изследвания на кръв и техники за образна диагностика като например рентгенови снимки или скенер. Освен това Вашият лекар може частично да направи преценка на това как се повлиявате от лечението по това дали симптомите Ви се подобряват.

С течение на времето туморът Ви може да спре да реагира на лечението. Това се нарича резистентност към лечението и възниква, когато раковите клетки се научат да оцеляват въпреки действието на лечението. При МРГ резистентността е нормална реакция към лечението, която може да се очаква при всички пациенти. Времето на поява и степента на резистентност обаче са различни при всеки пациент, както и при отделните терапии.

Това, дали дадено лекарство спира да действа или не, е извън Вашия контрол и се определя от естествени биологични фактори.

За да станат раковите клетки отново чувствителни към ефекта от лечението, може да се наложи да преминете към терапия, която действа по различен начин от досегашното лечение, което прилагате, или сте прилагали.

Отговор към лечението

Трудно е да се предскаже как Вашият конкретен вид рак ще реагира на лечението или кога е възможно да развиете резистентност. Лечението на всяка жена е различно и Вашето пътешествие може да направи неочаквани завои; темпото може да се забави или промени, с течение на времето може да възникнат нови проблеми и Вашите предпочитания и приоритети може да се променят.