Видове ларингектомия

Видове

Лечението на рака на гръкляна често налага да се направи операция. Хирургът може да използва или скалпел или лазер. Лазерната хирургия се извършва с апарат, който произвежда много интензивен светлинен лъч, с помощта на който могат да се режат и разрушават тъканите. Има два вида операции:

  • Премахване на част от гръкляна: само тази част, в която е разположен туморът.
  • Премахване на целия гръклян: при което се премахва целият орган, заедно с някои тъкани около него.

По време на операцията може да се отстранят и близко разположени лимфни възли, в които се оттича лимфата от зоната на тумора.

Понякога е възможно да се наложи да се извърши пластично възстановяване на отстранените тъкани. За тази цел се вземат тъкани от друга част на тялото. Това може да стане заедно операцията, при която се премахва туморът, а понякога може да бъде направено и по-късно, на втори етап.

Времето за зарастване на оперативната рана е различно при всеки човек.В резултат на операцията могат да настъпят промени в гълтането, в храненето и в говора, които да не са трайни.