Основни видове лечение при рак на тестисите

Как се лекува ракът на тестисите

Трите основни вида лечение на рак на тестисите са:

  • Хирургическо лечение
  • Лъчелечение
  • Химиотерапия

Хирургическо лечение

Това лечение включва премахване на тестиса (ингвинална орхиектомия) и понякога е свързано с отстраняване на лимфните възли (дисекция на лимфни възли). Орхиектомия се извършва както при семиномен, така и при несеминомен рак на тестисите, докато отстраняването на лимфни възли обикновено се прилага само при несеминомни заболявания. Операция може да се извърши и в определени ситуации с цел отстраняване на тумори от белите дробове, черния дроб или други органи, ако те не са изчезнали след проведената химиотерапия.

Мога ли да стана баща след рак на тестистите

След диагностициране на рак на тестисите ле- карите ще премахнат засегнатия тестис. Другият тестис обаче обикновено остава здрав и често в състояние да произвежда достатъчно сперматозоиди, за да станете баща.

Лъчелечение

Това лечение използва високодозови рентгенови лъчи. Радиацията може да се използва след операция при паци- енти със семиноми с цел да се предотврати туморния рецидив. Обикновено лъчелечението се ограничава до лечение на семи- номни тумори.

Химиотерапия

Тази терапия използва лекарства, които убиват раковите клетки или спират тяхното деление. Химиотерапията подобрява преживяемостта при пациенти както със семиноми, така и с несеминоми. Химиотерапевтичните лекарства убиват раковите клетки, но вредят и на някои нормални клетки, което води до нежелани реакции. Те зависят от вида на използваните лекарства, количеството им и продължителността на лечението. Вашият лекар ще прецени кой химиотерапевтик е най-добър за Вас след внимателно обсъждане на ползите и потенциалните нежелани реакции.