Видове метастатичен рак на гърдата

Има различни видове МРГ. Вашият лекар ще разгледа резултатите от биопсията Ви, за да определи какъв вид на рак на гърдата имате.

Важно е да се знае видът на рака, тъй като това позволява на Вашия лекар да прецени от кои терапии ще се повлияете най-добре.

За да определи вида на рака на гърдата, който имате, Вашият лекар ще разгледа два основни фактора:

  • Състоянието на рецепторите Ви
  • HER2-състоянието Ви И двете характеристики могат да бъдат изследвани, когато се вземе биопсия.

Състояние на рецепторите за хормони

Клетъчните рецептори са специални молекули, разположени на повърхността на клетките и вътре в клетките на организма. Рецепторите служат като „антени” за клетката, като получават съобщения от вещества в кръвта като например хормони, а след това указват на клетката да направи нещо. Когато дадено вещество се свърже с определен рецептор, то може да активира определено действие в клетката.

Положителен за рецептори за хормони рак на гърдата

Клетките от рака на гърдата Ви може да имат или не рецептори за хормони на повърхността си. Ако тези рецептори присъстват на повърхността на Вашите раковите клетки, това означава, че всяка ракова клетка използва хормони (които по естествен път се образуват в организма), за да живее и расте. Този вид рак се нарича положителен за рецептори за хормони рак на гърдата.

Има два вида рецептори за хормони:

  • Естрогенови рецептори (ЕР)
  • Прогестеронови рецептори (ПР)

Ако ракът има ЕР или ПР, той се нарича съответно положителен за естрогенови рецептори или положителен за прогестеронови рецептори.

Отрицателен за рецептори за хормони рак на гърдата

Отрицателният за рецептори за хормони рак на гърдата не се влияе от хормони (естроген и прогестерон) и не се нуждае от тези вещества, за да продължи да съществува.

Положителен за рецептори за хормони рак на гърдата се среща при около 2/3 от жените с рак на гърдата.

HER2-състояние

Генът HER2 създава HER2-рецептори върху клетките на гърдата. Обикновено тези рецептори помагат да се контролира как клетките в здравата гърда се делят и регенерират сами. Въпреки това, при около 25% от случаите на рак на гърдата, генът HER2 не функционира правилно и в резултат на това в клетките на гърдата се образуват твърде много HER2-рецептори. При наличие на твърде много HER2-рецептори клетките на гърдата растат и се делят неконтролируемо. Този вид рак на гърдата се нарича рак на гърдата, положителен за HER2-рецептори.

Възможно е поставената диагноза да бъде комбинация от състояния на рецепторите. Например може да бъде HER2-положителен или HER2- отрицателен и положителен или отрицателен за рецептори за хормони.

Тройно-отрицателен рак на гърдата

При тройно-отрицателния рак на гърдата раковите клетки са отрицателни за рецептори за хормони и отрицателни за HER2-рецептори. Приблизително 10% -20% от случаите на рак на гърдата са тройно отрицателни и този вид рак на гърдата обикновено се среща при по-млади жени.

Приблизително 1 от всеки 5 жени с рак на гърдата има положителен за HER2- рецептори рак на гърдата.