Видове рак на тестисите

Какви видове рак на тестисите съществуват

Почти всички типове рак на тестисите възниква в половите клетки (тези, които се превръщат в сперматозоиди). Основните видове тумори на тестисите са семиноми и несеминоми.

  • Семиномите са бавно растящи и обикновено се ограничават до тестиса.
  • Несеминомите са с по-бърз растеж и разпространение.

Семином

Семиномът е тумор на зародишните клетки на тестиса или, по-рядко, медиастинума или други екстрагонадни жлези. Това е злокачествено новообразувание и е един от лечимите ракови заболявания, със степен на преживяемост над 95%, ако бъде открит в ранен стадий.

Семиномът на тестисите възниква в зародишния епител на семенните канали. Около половината тумори на зародишните клетки на тестисите са семиноми. Лечението обикновено изисква отстраняване на един тестис. Въпреки това, плодовитостта обикновено не се влияе. Всички останали сексуални функции остават непокътнати.

Сперматоцитен семином

Този подмножество на семиноматозни тумори засяга предимно възрастни мъже, които са над 65 години. За разлика от класическите семиноми, сперматоцитните семиноми са бавно нарастващи неопластични лезии и честотата е изключително ниска. Поради бавния темп на растеж на тези тумори, те имат отлична прогноза.
Сперматоцитарните семиноми са съставени от средни по размер клетки с еозинофилна цитоплазма.

Несименом

Несеминоматозните тумори съдържат недиференцирани ембрионални стволови клетки, които могат да се диференцират между различни клетъчни линии.
Подкатегориите на несеминоматозни тумори са:
  • Ембрионален карцином
  • Тумор на жълт сак
  • Хориокарцином

Ембрионален карцином

Тези тумори обикновено се срещат във възрастовата група 20-30 години и са много по-агресивни от семиномите. Ембрионалните карциноми имат тубуларен или алвеоларен тип хистологично разположение.

Тумори с жълтъчен сак

Това е най-често срещаният туморен тестис при кърмачета и деца на възраст под 3 години. Въпреки че има много добра прогноза в горната възрастова група, туморите на жълтъчния сак при възрастни могат да бъдат животозастрашаващи. Хистологично тези тумори не са капсулирани и имат муцинозен вид. Папиларните структури също рядко могат да бъдат открити в тях.

Хориокарци

Хориокарциномите са изключително редки, но силно агресивни тумори, съставляващи по-малко от 1% от общия туморен тестис. Те не пораждат разширяване на тестисите и ще бъдат представени като осезаем възел. В тези тумори има два типа клетки като синцитиотрофобласти и цитотрофобласти.

Разликата

Семиноматозните тумори са тумори на зародишните клетки, съставени от клетки, които наподобяват първични зародишни клетки или ранни гоноцити, докато несеминоматозните тумори са масивите, които съдържат недиференцирани ембрионални стволови клетки, които могат да се диференцират между различни клетъчни линии. Семиномите имат диференцирани клетки, но несеминомите имат недиференцирани клетки. Това може да се приеме като ключова разлика между тези тумори.