Високо кръвно налягане след химиотерапия

Ако провеждате или сте провеждали химиотерапия, то е напълно възможно да сте се оплаквали от повишени нива на кръвното налягане. Самите оплаквания могат да варират в широки граници. Те може да са: болка в главата, стягане във врата, почервеняване по кожата на лицето, шията и ушите, причерняване пред очите, шум в ушите, световъртеж и още много други.

Когато установите повишение на стойностите на кръвното налягане с апарат за неговото измерване, е добре да запишете тези стойности поне 3 пъти на ден в 3 последователни дни. Ако има трайно увеличение, което е над Вашите „нормални“ стойности, е добре да разговаряте с Вашия лекар, който следи онкологичното Ви лечение или Вашия личен лекар.

Понякога е препоръчително да разговаряте и с кардиолог преди започване на химиотерапия.

Хипертонията може да бъде причинена, например от използването на определени таргетни лекарства (като например едни лекарства, наричащи се: инхибитори на ангиогенезата).

Някои лекарства за онколечение на гърда, дебело черво или бял дроб, също могат да дадат повишени стойности на кръвното налягане.

Важността от адекватното диагностициране и лечение на високото кръвно налягане като рисков фактор, който е получен от химиотерапията, е свързано с цялостното Ви химиотерапевтично лечение.

Понякога неконтролираната хипертония може значително да повлияе и дори да доведе до преустановяване на лечението. За да не се стига до това, е необходимо самият пациент да знае какво може да очаква при приложението на химиолечение, таргетна или имунотерапия.

Ето и някои въпроси, на които да се даде отговор:

  • Провежда ли се в момента ХТ?
  • Прекратена ли е ХТ по някаква друга причина?
  • Непосредствено след ХТ ли е пациента?