Външно лъчелечение

Какво представлява външното лъчелечение?

Външното лъчелечение се прилага посредством линеен ускорител, който насочва определени дози радиация към зоната на онкологичното заболяване. Той не ви докосва, но се върти около вас, изпращайки радиация към тялото ви от много посоки.

Външното лъчелечение е локално лечение, т.е. радиацията е насочена единствено към определена част от тялото. Така например, ако имате рак на белия дроб, ще получите радиация, насочена към гърдите, но не и към останалата част от тялото.

Колко често ще се подлагам на външно лъчелечение

Повечето хора се подлагат на външно лъчелечение веднъж на ден, 5 дни в седмицата, от понеделник до петък. Лечението продължава от 2 до 10 седмици в зависимост от вида на онкологичното заболяване и целта на лечението. Времето между първата и последната лъчетерапевтична сесия се нарича курс на лечение.

Къде се извършва външно лъчелечение

През повечето от времето ще бъдете подложени на външно лъчелечение в амбулаторни условия. Това означава, че ще получавате лечение в клиника или лъчетерапевтичен център и няма да се налага да постъпвате в болница, ако няма сериозни усложнения.

Какво ще се случи преди първoтo ми външно лъчелечение

Вие ще имате среща с вашия лекар, преди да започне лъчелечението. През това време ще бъдете подложени на физикален преглед, ще говорите за история на вашето заболяване и може би ще ви бъдат назначени образни изследвания.
Вашият лекар ще обсъди външното лъчелечение, ползите от него и свързани нежелани реакции, както и начините, по които може да се грижите за себе си по време на и след лечението. След това ще може дарешите дали да се подложите на външно лъчелечение. Ако сте съгласен да се подложите на външно лъчелечение, ще бъде насрочена сесия за планиране на лечението, наречена симулация. По време на симулацията:

  • Лъчетерапевт ще определи областта на вашето лечение. Обикновено за това се използва специализиран скенер, през който вече сте минали. Вие ще бъдете помолен да лежите неподвижно, докато скенерът определи областта на лечение.
  • След това рентгенов лаборант ще постави малки маркери (с перманентен маркер) върху кожата, които да позволят позиционирането на тялото многократно в същото положение. Вие ще се нуждаете от тези маркери в хода на лъчелечението. Лъчетерапевтът ще ги използва всеки ден, за да се увери, че сте в правилната позиция. Маркерите са с размерите на лунички и ще останат върху кожата ви през останалата част от живота ви. Петната от мастило ще избледнеят с времето. Бъдете внимателни да не ги премахнете и уведомете вашия лъчетерапевт, ако изчезнат или избледнеят.
  • Може да се наложи да се използва обездвижване на главата или част от тялото. Това представлява пластмасова форма за тяло, която не ви позволява да се движите по време на лечението. Тя осигурява и позиционирането в същото положение всеки ден по време на лечението.
  • Ако ви облъчват в областта на главата, може да се наложи да се използва маска. Тя има въздушни отвори, през които можете да дишате през носа и устата, но може да се отворят и допълнителни, ако се налага. Маската се прикрепя към масата, където ще лежите по време на вашето лечение. Маската помага да не си движите главата и да сте в една и съща позиция по време на всяка лечебна сесия.

Какво трябва да нося по време на външното лъчелечение

Носете дрехи, които са удобни и са изработени от мека материя като памук. Изберете дрехи, които са лесни за сваляне, тъй като може да се наложи да се съблечете по болничен халат или да покажете областта, която ще бъде подложена на облъчване. Не носете тесни дрехи като плътно прилепнали яки или колани в близост до областта на лечение. Също така не носете бижута, лейкопласт, пудра, лосион или дезодорант върху или в близост до терапевтичната област и не използвайте парфюмиран сапун преди лечението.

Какво се случва по време на терапевтичните сесии

  • Ще ви помолят да се съблечете по болничен халат.
  • Ще ви въведат в залата за облъчване
  • В зависимост от локализацията на раковото заболяване ще легнете по определен начин на терапевтична маса. Рентгеновият лаборант ще използва имобилизация и кожни маркери, за да ви помогне да заемете правилната позиция. \
  • Може да видите цветни лазерни светлини, насочени към кожните ви маркери. Тези светлини са безвредни и помагат на терапевта да ви позиционира за лечение всеки ден.
  • Вие ще трябва да останете неподвижен, така че радиацията да бъде насочена точно към едно и също място всеки път. Може да дишате нормално и не трябва да задържате дъха си.

Рентгеновият лаборант ще излезе от залата точно преди началото на лечението. Той ще отиде до близка стая, за да контролира радиационния апарат и да ви наблюдава на телевизионен екран. Вие не сте сами, въпреки че може да се чувствате по този начин. Лаборантите могат да ви видят на екран. Те могат да ви чуват и да говорят с вас чрез високоговорителя в залата. Уведомете рентгеновия лаборант, ако се чувствате зле или неудобно. Той може да спре апарата по всяко време.

Цялото ви посещение може да продължи от 30 минути до 1 час. По-голямата част от времето преминава в настройка за заемане на правилната позиция. Вие ще получавате радиация в продължение на 1 до 5 минути. Ако получавате IMRT, лечението може да продължи малко по-дълго. Посещението също може да отнеме по-дълго време, ако вашият терапевтичен екип трябва да направи и оцени рентгеновите изображения.

Външното лъчелечение ще ме направи ли радиоактивен

Не, външното лъчелечение не прави хората радиоактивни. Чувствайте се спокойни в обкръжението на други хора, включително бебета и малки деца.