Вътрешно лъчелечение (брахитерапия)

Какво представлява вътрешното лъчелечение

Вътрешното лъчелечение се нарича още брахитерапия. То е форма на лечение, при което източник на радиация се поставя вътре в тялото. При нея източникът на радиация е твърдо вещество под формата на перли, ленти или капсули, които се поставят в тялото в близост до раковите клетки. Това позволява третиране на по-малка част от тялото с висока доза радиация. Вътрешната радиация може да бъде в течна форма. Вие приемате течна радиация, като я пиете, приемате под формата на таблетка или интравенозно (IV вливане). Течната радиация преминава през тялото ви, търсейки и убивайки раковите клетки.

Брахитерапията може да се използва при хора с рак на главата и шията, гърдата, матката, шийката на матката, простатата, жлъчния мехур, хранопровода, очите и белия дроб. Течни форми на вътрешна радиация най-често се използват при хора с рак на щитовидната жлеза или костни метастази. Вие може също така да получите вътрешна радиация заедно с други видове лечение, включително външно лъчелечение, химиотерапия или хирургия.

Какви видове брахитерапия съществуват

Най-често се прилагат следните видове брахитерапия:

 • Импланти с ниска мощност на дозата (LDR). При този вид брахитерапия радиацията остава на място в продължение на 1 до 7 дни. През това време вие вероятно ще бъдете хоспитализирани. След приключване на лечението вашият лекар ще премахне източника на радиация и вашия катетър или апликатор.
 • Импланти с висока мощност на дозата (HDR). При този вид брахитерапия източникът на радиация остава на мястото си в продължение на 10 до 20 минути и след това се изважда. Може да се наложи лечение два пъти дневно в продължение на 2 до 5 дни или веднъж седмично за 2 до 5 седми- ци. Схемата зависи от вида онкологично заболяване. По време на курса на лечение катетърът или апликаторът може да остане на място или да се въвежда преди всяка терапевтична сесия. През това време вие може да бъдете хоспитализирани или да пътувате ежедневно до болницата, за да получавате лечение. Подобно на LDR имплантите вашият лекар ще пре- махне катетъра или апликатора след приключване на лечението.

Какво се случва преди първото ми вътрешно лъчелечение

Вие ще имате среща с вашия лекар, преди да започнете вътрешно лъчелечение. През това време ще бъдете подложен на медицински преглед, ще говорите за историята на вашето заболяване и може би ще бъдат назначени образни изследвания. Вашият лекар ще обсъди вътрешното лъчелечение, ползите от него и свързаните нежелани реакции, както и начините, по които може да се грижите за себе си по време на и след лечението. След това ще може да решите дали да се подложите на вътрешно лъчелечение

Как се прилага брахитерапията

Повечето видове импланти се въвеждат през катетър, който представлява малка, гъвкава тръба. Понякога тя се поставя чрез по-голямо устройство, наречено апликатор. Когато решите да се подложите на брахитерапия, вашият лекар ще постави катетър или апликатор в частта от тялото ви, която ще бъде третирана.

Какво се случва при поставяне на катетър или апликатор

При поставянето на катетър или апликатор вие най-вероятно ще бъдете в болница. Ето какво да очаквате:

 • Вие ще бъдете поставен под обща или локална упойка. Това ще помогне за предотвратяване на болката при поставяне на катетъра или апликатора.
 • Вашият лекар ще постави катетъра или апликатора в тялото.
 • Ако сте буден, може да бъдете помолен да лежите неподвижно, докато катетърът или апликаторът се постави на съответното място. Ако усетите дискомфорт, уведомете вашия лекар или медицинска сестра, така че да ви даде лекарство за контрол на болката.

Какво се случва, след като катетърът или апликаторът се постави в тялото ви

След като вашият терапевтичен план е изпълнен, радиацията ще бъде поставена във вътрешността на катетъра или апликатора. Източникът на лъчение може да бъде оставен на съответното място в продължение на няколко минути, много дни или за останалата част от вашия живот. Продължителността на облъчването зависи от вида брахитерапия, типа онкологично заболяване, локализацията му, вашето здравословно състояние и други противоракови лечения, които сте получавали.

Какво се случва, когато източникът на радиация се постави на място Вашето тяло ще отделя радиация, след като източникът на радиация е поставен на място.

При брахитерапия вашите телесни течности (урина, пот и слюнка) няма да отделят радиация. Вашият лекар или медицинска сестра ще говорят с вас относно мерките за безопасност, които трябва да предприемете.

Ако радиацията, която получавате, е в много висока доза, мерките за безопасност може да включват:

 • Да бъдете преместен в единична болнична стая, за да предпазите останалите от радиацията, отделяна от тялото ви.
 • Да бъдете обслужван от медицински сестри и друг болничен персонал. Те ще осигурят всички грижи, от които може да се нуждаете, но е възможно да стоят на разстояние и да говорят с вас от вратата на стаята ви.

Вашите посетители ще трябва да спазват мерки за безопасност, кои-то може да включват:

 • Невъзможност да ви посещават след първоначалното поставяне на източника на радиация.
 • Необходимост да се консултират с болничния персонал, преди да влязат в стаята.
 • Кратки посещения (30 минути или по-малко всеки ден). Продължителността на посещенията зависи от вида използвана радиация и частта от тялото, подложена на лечение.
 • Стоене до вратата, без да влизат във вашата болнична стая
 • Невъзможност за посещения от лица на възраст под 18 години и бременни жени.

Какво се случва, когато катетърът се извади след лечение с LDR или HDR импланти

Може да се наложи да се следват определени мерки за безопасност и след като бъдете изписан от болницата, като например да не прекарвате много време с други хора. Вашият лекар или медицинска сестра ще говори с вас за мерките за безопасност, които трябва да следвате, когато се приберете вкъщи.

Вие ще получите обезболяващо лекарство преди отстраняването на катетъра или апликатора.

Мястото на поставяне на катетъра или апликатора може да остане чувствително в продължение на няколко месеца.

След отстраняване на катетъра или апликатора в тялото вече няма радиация. За други хора е безопасно да бъдат в близост до вас, включително малки деца и бременни жени.

Може да се наложи да ограничите извършването на дейности, които изискват физически усилия за период от 1 до 2 седмици. Посъветвайте се с вашия лекар какви видове дейности са безопасни за вас.