Затруднения при предъвкване

Приложението на определени химиотерапевтици могат да доведат до проблеми в предъвкването на храната. Някои онкологични локализации също могат да причинят затруднения в дъвченето.

Както беше споменато, някои симптоми при онкологичните заболявания затрудняват приемането на определени по-твърди храни. Те могат да включват:

  • Болка в устата;
  • Болка или скованост в челюстните мускули;
  • Проблеми със зъбите.

Затрудненията в предъвкването могат да доведат до недостатъчен прием на калории и хранителни вещества, а това от своя страна да доведе до отслабване на килограми и промяна в химиотерапевтичния режим.

Ако изпитвате затруднение в приемането на по-твърда храна, можете да я пасирате.

Причини за проблеми с дъвченето

Затруднението при предъвкването често се дължи на промени в лигавицата на устата, езика и челюстта. Онкологичните заболявания, особено тези на устната кухина, е напълно възможно да причинят това. Затрудненото дъвчене може да настъпи по всяко време на или след лечението.

Следните странични/нежелани реакции от лечението Ви могат да причинят проблеми с дъвченето:

  • Мукозит;
  • Ксеростомия, обикновено наричана сухота в устата;
  • Проблеми със зъбите- кариеси или парадонтози;
  • Инфекции на устата след лъчетерапия или химиотерапия.
  • Болка и скованост в челюстните мускули. Това може да е дългосрочен страничен ефект от лъчетерапията приложена като лечение за глава и шия;
  • Болка в устата;
  • Тъканна и костна загуба в челюстта. Това е възможно дългосрочен страничен ефект от лъчелечението или приемането на бифосфонати.