Промяната

Откриване на спокойствието и силата

Заплашителните събития означават напрежение. Ако изпитвате болка или постоянно сте угрижен или напрегнат, мускулното напрежение се повишава и вие се чувствате много уморен. Има много различни начини да се справите с едно заплашващо събитие и да постигнете релаксация (отпускане). Най-важното нещо за всеки човек е да открие метода, който е най-подходящ за него.

Някои хора мислят, че няма нищо по-лесно от това да говорят или питат за своите преживявания. Други искат да изразходят своите чувства чрез работа или физически упражнения като танцуване, гимнастика, релаксация или чрез умствени упражнения като медитация и визуализация. Други се чувстват по.-добре, когато създават нещо със собствените си ръце рисуват, тъкат, майсторят нещо (като дърворезба или шиене) или моделират глина.

Говоренето и релаксирането, например, са два различни начина, които можете да намерите за много приятни. Ако вашия живот е изпълнен с напрежение може да бъде много приятно да спрете понякога и да намерите спокойствие и сила като си поговорите с някого или като релаксирате.

Вие можете да откриете подходящия за вас вид релаксация (отпускане), но идете по-далечеопитайте се да постигнете по-голямо осъзнаване на собственото си тяло.

Общо осъзнаване на тялото

Обикновено вие реагирате на стресови ситуации и кризи с повишаване на напрежението на вашите мускули. Мускулатурата може също да реагира и чрез намаляване на степента на напрежение и тогава вие се чувствате почти изтощен, ако стресът стане твърде голям. Значителна или дълготрайна промяна в баланса на напрежението на мускулите може да доведе, както до болка, така и до умора.

Има няколко метода, които целят да дадат на индивида по-голямо осъзнаване на тялото и по-добро равновесие между напрежението, както на тялото, така и на душата. Един такъв метод е Общото осъзнаване на тялото, което има своите корени в древната китайска традиция за движението – Тай Чи – и японската Зен традиция. Целта на Тай Чи, освен другите неща е да постигне равновесие между почивката и активността. В Тай Чи вие се упражняване да оставите в “своите граници” и по този начин да намерите там равновесие, хармония и свобода на движението.

Този начин на движение е пренесен в Общото осъзнаване на тялото, където той е като нишка, която преминава във всички упражнения. Тай Чи се състои от серия от движения, които отнемат сравнително дълго време за да бъдат научени. Общото осъзнаване на тялото, от друга страна, се състои от много по-прости движения, които се научават по- лесно.
Човекът, който прави тези упражнения не е необходимо да се концентрира върху изпълнението на трудни движения. Вместо това вие можете да насочите вашето внимание към това, което чувствате по време на упражнението. Когато се съсредоточите върху това как изглежда упражнението и какво чувствате, тогава вие придобивате по-голямо осъзнаване на тялото. При по-доброто осъзнаване на тялото става по-лесно и по-лесно да избягвате ненужното мускулно напрежение.

При практикуването на Общо осъзнаване на тялото, вие упражнявате вашата способност да се движите, влагайки колкото е възможно по- малко усилие.

Когато почувствате, че движенията се изпълняват не с напрежение, но с лекота, вие получавате усещането за вътрешна сила и енергия. С цел да усещате лекота по време на движение много важно е да доловите кога тялото се съпротивлява – упражнението е трудно и вие усещате болка. Щом тялото започне да се съпротивлява значи е време за почивка.
“Изтръскайте” напрежението навън от тялото си и опитайте да изпълните упражнението с по-малко сила, за да откриете как това става с най-голяма лекота. Този метод на движение и спиране, когато тялото даде знак за спиране, е различен, от гледна точка на начина, по който повечето от нас се упражняват или работят.

Ние имаме навика да избутваме навън нашите граници и да “даваме малко повече” щом усетим съпротивление. Това най-често води до състояние, при което всяка болка и мускулно напрежение се влошават. С повишеното осъзнаване на тялото ние можем да усетим кога сме на път да се пренапрегнем. Тогава, ако ние се вслушаме в сигналите на тялото, можем да намалим или напълно да избегнем напрежението и да открием един по-мек начин да се движим, с по-малко енергия.

Упражненията обикновено дават усещането за вътрешна сила и енергия. Понякога, обаче, след упражненията може да преобладава чувство на умора. Това е сигнал, че вие се нуждаете от почивка за да възстановите вашата сила. Може да се случи и точно обратното.
Ако вие започнете упражненията с чувство на умора и съпротивление, след това можете да откриете, че вашата енергия и жизненост са се повишили. Подобна умора може да е била резултат на заключена и блокирана от мускулното напрежение енергия. По време на упражненията вашето мускулно напрежение се изхвърля навън и вие отново имате достъп до вашата енергия.

При Общото осъзнаване на тялото се упражняват различни телесни функции. То е важно за начина, по който седим, вървим, стоим, запазваме равновесие, координираме нашите движения и нашето дишане. Функциите, упражнявани в Общото осъзнаване на тялото включват заемане на добра опора и дишане.

Всички упражнения се характеризират с умствено присъствие, което означава, че вие се опитвате да насочвате вашето внимание към упражненията тук и сега, а не “блуждаете другаде” и не мислите за нищо друго.

Добра опора

Добра опора означава да намерите опора в това, на което лежите, седите или стоите. Така, както добрата основа е важна за къщата, ако искате къщата да стои стабилно, по същия начин добрата опора е важна за човека, за да бъде той устойчив и да стои и “с двата крака” на земята.

Добрата опора дава необходимата стабилност за откриването на ус- тойчиво равновесие в изправена позиция без ненужно мускулно напрежение.

Когато стоим контактът на краката с това, върху което сме стъпили е важен за добрата опора. Можем да направим малка проверка на това как добрата опора влияе на изправения стоеж.

Упражнение

 • Свалете си обувките за да можете по-лесно да усетите контакта на вашите ходила с пода.
 • Застанете с прибрани крака.
 • Залюлейте тялото си от петите към пръстите на краката и от едната страна към другата. Как е вашето равновесие? Чувствахте ли се устойчив, релаксиран? Лесно ли можете да ви извади човек от равновесие, така че да паднете?
 • Раздалечете краката си и заемете удобна позиция.
 • Повторете упражнението. Как е сега вашето равновесие?

Дишане

Нашето дишане е тясно свързано с нашите физически функции, с нашите чувства и състоянието на нашия ум. Дишането се нагласява автоматично към движенията ни. Когато бягаме, например, ние дишаме по-бързо, отколкото когато вървим. По този начин тялото получава достатъчно кислород. Дишането ни се влияе също и от нашите чувства. Ако сме уплашени, задържаме дъх. Когато се смеем ние го постигаме с помощта на диафрагмата – най-важния мускул за дишането.
Дишането също подпомага говоренето. Значителното или дълготрайно мускулно напрежение пречи на дишането. Ние можем да се освободим от това напрежение след въздишка на облекчение, когато нещото, което ни тежи приключи. Това личи от тясната връзка между стресовите ситуации и дишането, което повече или по-малко бива задържано.

Много хора чувстват успокоение и се освобождават от стреса, когато фокусират вниманието си върху своето дишане докато почиват. Това е нещо, което се практикува в няколко метода на релаксация и техники на медитация.

В много езици има връзка между дишането и човека, в един по-широк смисъл, отколкото като чисто физиологична дихателна функция. Пример за това е думата вдъхновение (инспирация), която идва от латинското инспиро (inspiro), означаващо вдишвам, вдъхвам живот, вдъх- новяваме. На китайски символът Чи означава дишане и жизненост.

Упражнение за дишане по време на почивка

Съсредоточете се върху дишането си, докато почивате

 • Легнете или седнете удобно. Фокусирайте вниманието си първо върху контакта и опората, която вашето тяло има от страна на пода или стола.
 • Поставете леко ръце върху “ямката на вашия стомах” – между гръдния кош и стомаха.
 • Проследете и осъзнайте с помощта на ръцете как дишате, кога- то сте в състояние на покой.
 • Нека дишането да остане такова каквото е – бързо или бавно, равномерно или не. Осъзнайте как вашето дишане като вълна се издига и спада, как движението под вашите ръце се повтаря отново и отново.

Определяне на целите

Цели:

 • равновесие между различните нужди (тяло, мисли, чувства)
 • целите да са конкретни, специфични и измерими
 • реалистични
 • да са такива, че да можете да ги постигнете сам
 • краткосрочни, дългосрочни и междинни цели