Химеотерапия

Химеотерапия onco bg

Какво е химеотерапията?

Химиотерапията е вид противотуморно лечение, което използва лекарства за унищожаване на раковите клетки.

Как действа химеотерапията?

Химиотерапията действа, като спира или забавя бързия растеж и делене на раковите клетки. Тя също така може да увреди и бързоделящите се здрави клетки, като тези в лигавицата на устата и червата или тези, които карат косата ви да расте. Увреждането на здравите клетки може да предизвика нежелани реакции. В мнозинството си нежеланите лекарствени реакции отслабват или напълно изчезват след приключване на химиотерапията.

Какво прави химиотерапията?

В зависимост от вашия тип рак и неговия стадий химиотерапията може да:

 • излекува раковото заболяване – когато химиотерапията разрушава раковите клетки до нива, в които вашият лекар вече не може да ги открие в тяло ви.
 • контролира раковото заболяване – когато химиотерапията предотвратява разпространението на заболяването, забавя растежа или унищожава раковите клетки, разпространили се в други части на тялото.
 • облекчи симптомите на раковото заболяване (наречено също палиативна грижа) – когато химиотерапията свива туморите, които причиняват болка или натиск.

Как се използва химиотерапията?

Понякога химиотерапията се използва като самостоятелно лечение за рак, но по-често ще ви бъде предложена химиотерапия заедно с операция, Химиотерапия и/или биологична терапия в различна комбинация или по- следователност помежду им.

Химиотерапията може да:

 • свие тумора преди операция. Това се нарича неоадювантна химиотерапия.
 • унищожи раковите клетки, които могат да останат след операция. Това се нарича адювантна химиотерапия.
 • помогне на биологичната терапия да действа по-добре.
 • унищожи завърнали се на същото място (рецидивиращ рак) или разпространени и в други части на тялото ви (метастатичен рак) ракови клетки

Как моят лекар решава кои химиотерапевтични лекарства да използва?

Изборът зависи от:

 • вида рак, който имате. Някои цитостатици се използват самостоятелно или в комбинации при много видове рак. Други лекарства се прилагат само при един или два вида рак.
 • дали сте се подлагали на химиотерапия в миналото.
 • дали имате други здравословни проблеми като диабет или сърдечно заболяване.

Къде мога да получавам химиотерапия?

Вие може да получавате химиотерапия в болнично заведение или в инфузионен център (което означава, че няма да се наложи да нощувате в болницата). Без значение къде ще получавате химиотерапия вашият лекар ще следи за нежелани лекарствени реакции и ще извършва необходимите лекарствени промени при нужда.

Колко често ще получавам химиотерапия?

Химиотерапевтичният режим варира значително. Колко често и колко продължително ще получавате химиотерапия зависи от:

 • Вида рака ви и неговия стадий
 • Целите на лечението (дали химиотерапията се използва за лечение на рак, контрол на растежа му или облекчаване на симптомите)
 • Вида химиотерапия
 • Как тялото ви реагира на химиотерапия

Може да получите химиотерапия в рамките на отделни цикли. Цикълът представлява период на химиотерапевтично лечение, последван от период на почивка. Така например може да получите 1 седмица химиотерапия, последвана от 3 седмици почивка. Тези 4 седмици представляват един цикъл. Периодът на почивка дава възможност тялото ви да изгради нови здрави клетки.

Мога ли да пропусна химиотерапевтична доза?

Не е добре да пропускате химиотерапевтично лечение. Понякога обаче вашият лекар може да промени химиотерапевтичния ви режим. Това може да се дължи на нежеланите реакции, които имате. Ако това се случи, вашият лекар ще обясни какво да правите и кога да започнете лечение отново.

Химиотерапията може да се прилага по много начини

 • Инжекция. Химиотерапията се прилага чрез инжекция в мускул на ръката, бедрото или точно под кожата в месестата част на ръката, крака или корема.
 • Интраартериално (IA). Химиотерапията се прилага директно в артерията, която захранва рака.
 • Интраперитонеално (IP). Химиотерапията се прилага директно в перитонеалната кухина (областта, която съдържа органи като черва, стомах, черен дроб и яйчници).
 • Интравенозно (IV). Химиотерапията се прилага директно във вена. Това е най-честият път на приложение.
 • Повърхностно. Химиотерапията се прилага под формата на крем, който втривате в кожата.
 • Перорално. Химиотерапията се прилага под формата на таблетки, капсули или течност, които поглъщате.

Нещата, които трябва да знаете за прилагането на химиотерапия интравенозно

Уведомете незабавно вашия лекар или медицинска сестра, ако почувствате болка или парене в мястото на вкарване на катетъра (периферен венозен път) във вената или по хода на вената по време на интравенозната инфузия на цитостатици. Интравенозната химиотерапията се прилага чрез катетри и портове, понякога с помощта на помпа.

 • Катетри. Катетърът представлява мека тънка тръбичка. Медицинска сестра поставя единия край на катетъра в голяма вена. Другият край на катетъра остава извън вашето тяло. Катетрите могат да се използват за приложение на лекарства, различни от цитостатици и взимане на кръв. Не забравяйте да следите за признаци на инфекция около вашия катетър.
 • Портове. Портът представлява малък кръгъл диск, изработен от специфичен материал, който се поставя под вашата кожа от хирург, квалифициран в това. Катетърът свързва порта с голяма вена, най-често в областта на гърдите.
 • Mедицинска сестра може да постави игла в порта, за да ви включи химиотерапия или да вземе кръв. Тази игла може да бъде оставена в порта в рамките на цитостатично лечение по време на инфузия на лекарствата. Не забравяйте да следите за признаци на инфекция около вашия порт.
  • Помпи. Помпите често се свързват към катетри и портове. Те контролират количеството и скоростта, с която цитостатиците се вливат в катетъра или порта.

Какво представляват Онкологичните клинични изпитвания и вариант ли са те за мен?

Онкологичните клинични изпитвания (т. нар. онкологични клиничните изпитвания научноизследователски проучвания) изследват нови лечения за пациенти с рак. Те могат да включват изследвания на нови видове химиотерапия, други видове лечение или нови начини за комбиниране на лечения. Целта на всички тези клинични проучвания е да се намерят по-добри начини да се помогне на хората с рак. Вашият лекар може да ви предложи да участвате в клинично изпитване. Вие също може да предложите идеята. Преди да се съгласите да участвате в клинично изпитване, информирайте се за:

 • Ползите. Всички клинични изпитвания предлагат качествени грижи при рак. Попитайте как това или други клинични изпитвания може да ви помогнат. Така например вие може да сте сред първите хора, получили нова терапия или лекарство.
 • Рисковете. Новите лечения невинаги са по-добри или дори толкова добри, колкото стандартните лечения.

Съвети при посещение на вашия лекар

Правете списък на въпросите си преди всяко посещение. При посещение на вашия лекар доведете член на семейството или приятел, на когото имате доверие. Този човек може да ви помогне да разберете това, което лекарят казва, и да го коментира с вас след приключване на посещението.

 • Задайте всичките си въпроси. Не съществува такова нещо като глупав въпрос. Ако не разберете отговора, питайте, докато разберете.
 • Уведомете вашия лекар каква информация ви е необходима и кога сте на- учили достатъчно. Някои хора искат да научат всичко възможно за рака и неговото лечение. Други искат само малко информация. Изборът е ваш.
 • Разберете как да се свържете с вашия лекар при спешни случаи. Това включ- ва лице, с което да се свържете, и място, където да отидете

По време на химиотерапията вие може да се почувствате:

 • Обезпокоени
 • В безизходица
 • Депресирани
 • Безпомощни
 • Уплашени
 • Самотни
 • Гневни

Вашите чувства по време на химиотерапия

Нормално е да изпитвате подобни чувства. Животът с рак и лечението му са стресиращи. Възможно е да се чувствате уморени, което още пове- че да затрудни справянето с тези чувства.

 • Релаксация. Отделете малко време и се визуализирайте на любимото си място. Дишайте бавно или слушайте успокояваща музика. Тези дейности могат да ви помогнат да се чувствате по-спокойни и по-малко стресирани.
 • Физически упражнения. Много хора смятат, че леките физически упражнения им помагат да се чувстват по-добре. Има много начини да се упражнявате, в това число ходене, колоездене и йога. Говорете с вашия лекар за вида упражнения, които може да правите.
 • Разговори с други хора. Говорете за чувствата си с някой, на когото имате доверие. Може да изберете близък приятел, член от семейство, социален работник или психолог. Полезни могат да се окажат и разговорите ви с друг човек, който се подлага на химиотерапия в този момент.
 • Група за подкрепа. Групите за подкрепа осигуряват подкрепа за хората с ракови заболявания. Тези групи ви позволяват да срещнете хора, изправени пред същите проблеми. Вие ще имате възможността да говорите за чувствата си и да чуете други хора да говорят за своите. Може да научите как другите се справят с рака, химиотерапията и нежеланите реакции.