Скрининг за рак на дебелото черво

Защо се прави скрининг?

Скринингът за рак на дебелото и правото черво има за цел да открие изменения при здрави хора, при които няма никакви симптоми, преди тези изменения да са се превърнали в същински рак. Вероятността от успешно лечение на предраковите състояния е значително по-голяма. След като ракът веднъж се е развил, лечението на заболяването става много по-трудно и по-малко успешно, освен ако чрез скрининг то не е диагностицирано в ранен стадий.

Скринингът може да открие аденоматозни полипи, наречени още аденоми, които представляват предракови образувания и са около 2/3 от всички полипи.

Организираните скринингови прегледи са доказали своята ефектив¬ност като основен метод за борба с рака в много страни. Във Великобритания, например, редовният скрининг за рак на дебелото и правото черво намалява риска от смърт с 16% .

СКРИНИНГЪТ ЗА РАК НА ДЕБЕЛОТО И ПРАВОТО ЧЕРВО МОЖЕ ДА СПАСИ ЖИВОТА ТИ!

На кого се прави скрининг?

В съответствие с политиките на Европейския съюз по отношение на борбата с ракови заболявания и съгласно указанията за добра медицинска практика при организиран популационен скрининг за рак на дебелото и правото черво в България на скринингови прегледи подлежат мъже и жени на възраст над 50 години.

Скринингът за рак на дебелото и правото черво се прави веднъж годишно. След два прегледа, при които не са били забелязани изменения, проследяването трябва да продължи веднъж на три години. При тези интервали между първоначалните прегледи чувствителността на теста се повишава, тоест поставянето или отхвърлянето на диагнозата е по-точно. Скринингът за рак на дебелото и правото черво осигурява най-добра защита, ако се прави редовно.

Какво представлява скрининговият преглед за рак на дебелото и правото черво?

Скринингът за рак на дебелото и правото черво се прави чрез тест за скрита кръв в изпражненията (фекален тест за окултна кръв). Целта на теста е да провери дали в изпражненията има кръв, която при други обстоятелства остава незабелязана. Наличието на окултна кръв е един от симптомите на заболяването и дава възможност да бъде открит рак, ранен рак или предшественик на раковото образувание – полип. Наличието на кръв в изпражненията не означава, че имате рак! То показва необходимостта от уточняващи изследвания. Повече информация за симптомите можете да откриете на стр. 12 от тази брошура.

За разлика от други изследвания тестът за скрита кръв в изпражненията се провежда в комфорта на Вашия собствен дом. След като сте получили покана за скринингов преглед и се явите в избраното от Вас регистрирано лечебно заведение, подробна информация за цялата процедура, както и необходимите материали за провеждане на изследването, ще Ви бъдат предоставени безплатно от избрания от Вас специалист.

НАЛИЧИЕТО НА КРЪВ В ИЗПРАЖНЕНИЯТА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ИМАТЕ РАК!

Трите основни неща, които трябва да направите, са:

  • Да спазвате специфичен хранителен режим в продължение на 2 дни преди вземането на проба за изследване.
  • Да вземете проба за изследване в домашни условия – след два дни на хранителен режим поставете част от изпражненията си в специален контейнер, който ще Ви бъде предоставен от избрания от Вас специалист.
  • Да занесете пробата на избрания от Вас специалист, който ще я изпрати за изследване в лаборатория.

Какво следва, ако се появат симптомите?

Фекалният тест за окултна кръв е първата стъпка в рамките на скрининговата програма с цел ранно откриване на предракови състояния или рак. Въпреки това той може да се използва и като един от методите, насочващи към наличие на заболяване в по-късен етап, когото симптомите на рака на дебелото и правото черво са вече налице. Така тестът, в комбинация с други методи, позволява по-точна диагноза, която да спомогне за назначаването на най-доброто възможно лечение.

В зависимост от наличието на кръв избраният от Вас специалист може да препоръча и ендоскопско изследване. Процедурата се състои в оглеждане на дебелото черво и ректума с помощта на специална апаратура. При намирането на източник на кървене се взема материал за микроскопско изследване.

В зависимост от резултатите от Вашето микроскопско изследване избраният от Вас специалист ще Ви обясни как ще се извърши лечението, ако такова е наложително.

ДОРИ И ПРИ НАЛИЧИЕ НА СИМПТОМИ, СКРИНИНГЪТ МОЖЕ ДА СПОМОГНЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА НАЙ-ДОБРОТО ЛЕЧЕНИЕ.

Колко е сигурен скринингът?

  • Практиката на провеждане на организирани скринингови прегледи за рак на дебелото и правото черво е установила, че скринингът намалява риска от смърт при заболяване.
  • Като всички скринингови тестове, фекалният тест за окултна кръв не е 100% надежден.
  • Съществува вероятност полипите и/или ракът на дебелото и правото черво да бъдат пропуснати при изследването, ако към момента на скрининга туморните образувания не са прокървили.
  • Ракът може да започне да се развива също и в периода между скрининговите прегледи. Поради това е от голямо значение да можете да разпознаете симптомите на рака на дебелото и правото черво, ако такива се появят между прегледите.