Лъчелечение

Upload Image...

Какво представлява лъчелечението?

Лъчелечениeто е противораково лечение, което използва рентгенови лъчи във високи дози, за да убие раковите клетки. В ниски дози рентгенови лъчи се използват за направата на рентгенови снимки; те проникват в тялото и с тях се правят снимки, като например рентгенови снимки на зъби или счупени кости. Радиацията използвана за лечение на ракови заболявания, действа на същия принцип с изключение на това, че се прилага във високи дози и се използват високи енергии на лъча.

Как се прилага лъчелечението?

Лъчелечението може да се прилага чрез външен лъч – перкутанно (през кожата), когато машина извън тялото ви изпраща радиация към раковите клетки през кожата), или като вътрешно лечение – брахитерапия, когато източникът на радиация е поставен в тялото или близо до раковите клетки. Понякога хората получават и двете форми на лъчелечение.

Кой бива подлаган на лъчелечение

Много хора с онкологични заболявания се нуждаят от лъчелечение. В действителност повече от половината (около 50 – 60%) от хората с рак се подлагат на лъчелечение. Понякога лъчелечението е единственото лечение за рак, от което хората се нуждаят.

Лъчелечението се използва за:

 • Лечение на рак. Лъчелечението може да се използва, за да излекува, да спре или да забави растежа на раковото образувание.
 • Облекчаване на симптомите. Когато излекуването е невъзможно, лъчелечението може да се използва за свиване туморите с цел да се намалят симптомите. Лъчелечение, използванo по този начин, може да третира проблеми като болка или да предотврати проблеми като слепота или загуба на контрол върху червата и пикочния мехур.

Колко време отнема на лъчелечението да постигне максималния си ефект

 • Лъчелечението не убива раковите клетки веднага.
 • Необходими са дни и седмици, за да се развие максималният ефект.
 • Раковите клетки се увреждат, докато трае лъчелечението, а умират седмици и месеци по-късно.

Какво става със здравите клетки, които биват облъчени

Лъчелечението не само убива или забавя растежа на раковите клетки, но то може да повлияе и на заобикалящите здрави клетки. Здравите клетки почти винаги се възстановят след края на лечението. Понякога обаче хората може да развият нежелани реакции, когато тъканите не се възстановят напълно. Лекарите се опитват да защитават здравите клетки по време на лечението, като:

 • Използват възможно най-ниска доза радиация. Радиационната доза се балансира между това да бъде достатъчно висока, за да убие ракови клетки, и все пак достатъчно ниска, за да ограничи вредата върху здравите клетки.
 • Разпределят лечението във времето. Може да получите лъчелечение веднъж дневно в продължение на няколко седмици. Разпределянето на радиационна доза позволява на нормалните клетки да се възстановят, докато ракови клетки умират.
 • Насочват радиацията към точно определена част от тялото. Нови техники като IMRT и Стереотактична радиохирургия позволяват вашият лекар да насочва по-високи дози лъчение върху тумора, като същевременно намалява облъчването на заобикалящата здрава тъкан.

Болезнено ли е лъчелечението

Не, лъчелечението не боли, докато се прилага. Има обаче нежелани реакции, които хората може да развият вследствие на лъчелечението, които да причинят болка или дискомфорт. Тази брошура съдържа много информация относно начините, по които вие, вашият лекар или медицинска сестра може да контролирате тези нежелани реакции

Лъчелечението използва ли се с други видове противоракови лечения

Да, лъчелечението често се използва успоредно с други противоракови лечения. Ето някои примери:

 • Лъчелечение и хирургична интервенция. Радиация може да се прилага преди, по време на или след операция. Лекарите могат да използват лъчелечение за свиване на размера на тумора преди операцията или да използват лъчелечение след операцията, за да убият всички потенциално останали ракови клетки. Понякога лъчелечението се прилага по време на операцията директно върху мястото, където е бил туморът, без да преминава през кожата. Това се нарича интраоперативно лъчелечение.
 • Лъчелечение и химиотерапия. Радиация може да се прилага преди, по време на или след химиотерапия. Преди или по време на химиотерапия лъчелечението може да свие раковото образувание, така че ефектът от химиотерапия да е по-голям. Понякога химиотерапия се прилага в помощ на лъчелечението. Лъчелечение може да се приложи след химиотерапия, за да се убият всички останали ракови клетки.

Кой е част от моя лъчетерапевтичен екип

Много хора ще помогнат при лъчелечението ви и съпътстващите грижи. Тази група здравни професионалисти често е наричана лъчетерапевтичен екип. Те работят заедно, за да осигурят необходимите за вас грижи. Вашият лъчетерапевтичен екип може да включва:

 • Лъчетерапевт (радиационен онколог). Това са лекари, които специализират в използването на лъчелечение за лечение на рак. Те предписват дозите радиация, които ще получите; планират начина на приложение на лечението; проследяват ви отблизо по време на курса на лечение и предписват грижите, от които може да се нуждаете при нежелани реакции.
  Те работят в тясно сътрудничество с останалите лекари, медицински сестри, рентгенови лаборанти и физици. След като приключите с лъчелечението, вашият лъчетерапевт ще ви вижда по време на контролни прегледи. По време на тези посещения ще проверява за късно възникнали нежелани реакции и ще оцени какъв е ефектът от лъчелечението.
 • Рентгенов лаборант. Това са техници, които работят с линейните ускорители и са с вас по време на всяка лъчетерапевтична сесия. Позиционират ви за лечение, за да се уверят, че получавате предписаната от радиационния онколог доза радиация.
 • Медицински физик. Те изготвят конкретния лъчетерапевтичен план, използвайки модерни компютърни системи, и поддържат машините за лъчелечение.
 • Други здравни лица. Вашият екип може да включва физиотерапевт, социален работник, психолог и други.
 • Вие. Вие също сте част от лъчетерапевтичния екип.

Вашата роля е да:

 • Пристигате навреме за лъчетерапевтичните сесии.
 • Задавате въпроси и говорите за това, което ви притеснява.
 • Уведомявате някого от лъчетерапевтичния екип, когато имате нежелани реакции.
 • Информирате лекаря или медицинската сестра, ако изпитвате болка.
 • Следвате съветите на лекарите и медицинските сестри как да се грижите за себе си у дома, като например:
  • Да се грижите за кожата си.
  • Да пиете течности.
  • Да консумирате препоръчаните храни.
  • Да поддържате теглото си.

Трябва ли да спазвам специална диета, докато съм на лъчелечение

Вашето тяло изразходва много енергия, за да се излекува по време на лъчелечението. Важно е да приемате достатъчно калории и протеини, за да поддържате теглото си през това време. Посъветвайте се с вашия лекар или медицинска сестра или диетолог дали имате нужда от специална диета, докато сте се на лъчелечение. Разговорът с диетолог също може да е от полза. За да научите повече за храните и напитките с високо съдържание на калории или протеини

Мога ли да ходя на работа по време на лъчелечение

Някои хора са способни да работят на пълен работен ден по време на лъчелечение. Други могат да работят само с непълно работно време или изобщо не могат. Доколко сте в състояние да работите зависи от това как се чувствате. Посъветвайте се с лекаря си какво може да очаквате в зависимост от лечението, което получавате.

Вие вероятно ще се чувствате достатъчно добре, за да работите, когато започнете лъчелечение. С течение на времето не се изненадвайте, ако се почувствате по-уморени, имате по-малко енергия или се чувствате слаби. След приключване на лечението може да отнеме няколко седмици или няколко месеца, докато се почувствате по-добре.

По време на лъчелечение може да достигнете до момент, в който се чувствате твърде зле, за да работите.

Какво се случва след края на лъчелечението

След като приключите лъчелечението, вие ще се нуждаете от проследяващи грижи за дълъг период от време. Вашият лекар лъчетерапевт ще ви вижда, докато сте на лъчелечение, както и на определени интервали, след като завършите лечението. По време на тези прегледи лекарят ще оцени ефекта от лъчелечението, ще проверява за други признаци на рак, както и за късно възникнали реакции. Лекарят ще:

 • Ви прегледа и попита как се чувствате. Лекарят може да предпише лекарство или да предложи други начини за лечение на всякакви нежелани лекарствени реакции, които може да имате.
 • Назначи лабораторни и образни изследвания. Те може да включват кръвни тестове, КT, ЯМР или ПET/КT скенер.
 • Обсъди лечението. Лекарят може да предложи допълнително лечение, като например лъчелечение, химиотерапия или и двете.
 • Отговори на вашите въпроси и причини за безпокойство. Може да е от полза да записвате вашите въпроси предварително и да ги носите със себе си.

Какви симптоми да очаквам след лъчелечение?

Вие сте преживели много с онкологичното заболяване и лъчелечението. Сега може би сте още по-наясно с тялото си и как сe чувствате всеки ден. Обърнете внимание на промените в тялото ви и уведомете вашия лекар, ако усещате:

 • Болка, която не отшумява
 • Нови бучки, подутини, отоци, обриви, охлузвания или кървене
 • Промени в апетита, гадене, повръщане, диария или запек
 • Необяснима загуба на тегло
 • Повишена температура, кашлица или пресипналост, които не отшумяват
 • Други симптоми, които ви безпокоят.