Когато думите не са достатъчни

Творческо изразяване на чувства и преживявания

Болест като рака винаги довежда до криза, както човека, който е заболял, така и роднините. Има много различни начини да се излезе от тази криза. Понякога е полезно да се опитат няколко различни начина. Най-важното нещо е всеки човек да използва метода, който е най-подходящ за него.

Някои хора намират за много полезно да говорят с други или да пишат за своите преживявания. Други се изразяват по-лесно чрез движение или физически упражнения, такива като йога, танци или аеробика, а на други помагат релаксацията, медитацията или визуализацията. На трети пък помага занимаването с някаква творческа дейност, на- пример, графика, живопис, дърворезба, пошиване или моделиране на глина.

Вдъхновени от положителния опит, най-вече във Великобритания и САЩ, е налице растящ интерес в използването на творчески техники като част от лечението на рака. Трудотерапевтите обикновено отговарят за тази част от лечението. Специално подготвени изкуствотерапевти също извършват тази работа. Тази малка книжка се занимава с творческото изразяване на чувствата и преживяванията с помощта на цвят и форма.

Когато думите не са достатъчни…

Всички ние знаем колко трудно е понякога да говорим за своите чувства. Думите не винаги са способни да предадат това, което искаме да кажем. Много хора откриват, че им е по-лесно да се изразяват с помощта на картини. Една картина може да помогне да изразим чувства и преживявания.

Независимо дали ви се говори или не за вашите картини, рисуването може да бъде начин да “освободим” своите чувства, които иначе ще се складират в тялото като напрежения.

“Не мога да рисувам!” Голям брой възрастни протестират и си спомнят с ужас рисуването в училище. Самата мисъл за това води до напреже- ние.

“О, това беше толкова отдавна! И е толкова детско!”

Самата дума “детско” често придобива незаслужено покровителствен ореол.

Но ако погледнем още малко по-назад във времето ние ще си спомним също колко прекрасно сме се чувствали, когато като деца сме могли да се изразяваме точно по начина, който ни е харесвал – да говорим и да пеем, да тичаме и да играем, да рисуваме с молив или с боички. Като деца ние сме били изпълнени с въображение и творчески дух.

И даже преди това – преди да сме можели да говорим – ние сме преживявали света в картини.

През целия си живот ние носим детето в себе си. Детето може да обогати нашите преживявания във всяко отношение. Детското у нас може също да ни помогне да преминем през трудни изпитания по време на криза.

Използвайте вашите творчески способности

Като пациент, болен от рак или като роднина, вие също можете да използвате творчески дейности. Всичко, от което имате нужда е молив и хартия, цветни моливи или обикновена кутия с водни боички, четка и вода. Но най-важното е да си дадете достатъчно време. Почти е невъзможно да се обясни какво средство за изразяване може да бъде рисуването. Преживяването винаги надминава описанието. Има, обаче, ня- кои примери в тази книжка, които могат да ви окуражат да изследвате вашата творческа нагласа.

Дори и най-простата картина има известно съдържание, независимо дали изобразява нещо конкретно или е абстрактна. Лист хартия, който е покрит само с един цвят, или върху него има само няколко обикновени точици, пак има съдържание. Дори вие да не виждате нещо смисле- но във вашата завършена картина, можете да извлечете удоволствие от самия процес на рисуване.

Най-важното нещо е какво вижда всеки човек в собствената си картина. Вие можете да покажете картината на някой друг и да поговорите за нея – и понякога да се учудите от новите открития, които сте напра- вили.

Упражнение – рисувайте музика или поезия

Един начин да включите своето творчество в действие може да бъде да нарисувате картина по дадена музика. Изберете музика, която харесвате. Вземете цветни моливи или водни боички, което предпочитате. Започнете с любимия си цвят.

Затворете очи и се вслушайте в мелодията – оставете ръката ви да танцува с цвета върху хартията и ритъма на музиката. Ако искате, довършете картината с други цветове и форми, които ви харесват.

Когато свършите да рисувате, закрепете картината на стената, отдръпнете се леко и я погледнете.

Може би не е лошо да й поставите някакво заглавие според вашите мисли и чувства в момента. Помислете за момент как се чувствахте, когато рисувахте по този начин. Можете да направите нещо подобно и с поезията.

Изберете стихотворение, което ви носи някакво послание. Прочетете го бавно, така че да почувствате атмосферата, изберете няколко думи и мисли, на които можете да придадете цвят и форма.

Тогава, по същия начин както преди, погледнете картината леко отдалечени и бъдете отворен за чувствата и мислите, които тя излъчва.

Тези два примера показват как, по един занимателен и творчески начин, можете да започнете, даже и да не сте свикнали да рисувате. Те показват как една картина може да се роди от впечатленията, които получавате от това, което виждате или чувате.

Упражнение – нарисувайте вашите чувства

Да нарисувате вашите чувства може да изглежда трудно. Много хора, обаче, са учудени, когато видят колко добре “изразяват своите чувства” под формата на картина и какво страхотно преживяване е това.

Изберете два цвята, които си контрастират, например един цвят, който ви изглежда топъл и един, който смятате за студен. Нека тези два цвята се срещнат, могат да запълнят и цялата рисунка.

Ако ви е тъжно, изберете един или повече цветове, които ви харесват. Придайте на вашата тъга форма, която й подхожда. Каква форма има тя? Може би на ябълка, небе или капка вода.

Рисувайте с водни бои – използвайте много вода!

Дръжте хартията изправена, оставете цветовете да се разливат…вижте какво става…Харесва ли ви? Какви мисли събужда? Как се чувствате докато рисувахте по този начин?

Ако сте ядосан, изберете цветове, които не харесвате. Защо да не използвате цветни моливи и да не нарисувате колкото е възможно по-грозна картина. Отново погледнете от разстояние нарисуваната картина. Какви чувства и мисли ви минават, когато я гледате? И как се чувствахте, когато рисувахте по този начин? По този съвсем прост начин като използвате цветове можете да изпитате учудващо облекчение по време на рисуването.

Творчеството отваря нови врати

Ако рисуването ви хареса, възможностите са безкрайни. Можете да рисувате, както конкретни, така и абстрактни картини.

Картините могат да вдъхновят нови картини и форми.

Можете да правите скици с молив или да рисувате с бои произволно от положителни спомени или според вашата фантазия. Можете да нарисувате подарък, който да подарите на себе си или на човек, който означава много за вас. Можете, например, да нарисувате пейзаж. Или дърво – истинско или въображаемо – но което ще бъде само ваше дърво!

Какви плодове дава това дърво и от какво има нужда за да расте?

Можете да нарисувате нещо, основано на истински събития, които представляват затруднение – гадене от химиотерапията или престоя в болницата. Можете да нарисувате всички преживявания, отнасящи се до вашето заболяване и така да можете по-лесно да се справите с тях. Можете да нарисувате собствената си вътрешна сила. Можете да нарисувате нещо за момента или нещо, което да запазите. Можете да нарисувате радостта и тъгата, светлината и мрака, покоя и движението, любовта и омразата, доверието и страха. Можете да нари- сувате всичко, което искате и чувствате.

Когато познавате нещо можете по-лесно да се справите с него.

Много хора чувстват, че творческите дейности имат оздравяващо действие и дават сили, с които човек преодолява дадена криза. Макар, че тази малка книжка се занимава само с рисуването, вие можете да експериментирате с други техники и материали, такива като колаж, текстил, дърво, глина, скулптура.

По време на криза, хората често откриват, че по-интензивно чувстват това, което се случва и живеят повече в “тук и сега”. Като изразявате вашите преживявания с помощта на моливи и четки вие по-добре опознавате вашите променящи се чувства. А когато сте по-добре запознат с нещо, по-лесно можете да се справите с него.