Рак

Злокачествен тумор, най-общо. Специфичната особеност на злокачественото заболяване се състои в способността на тумора да прониква и разрушава околните здрави тъкани (процес, наричан „инфилтрация“), и да изпраща клетки до отдалечени части на тялото, където те могат да се установят или да растат, давайки начало на нови тумори, наречени метастази. (Виж Тумор)

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.