Грижи за трахеостомата

Какво е стома?

Стома се нарича всеки отвор, който свързва телесна кухина с околната среда. След ларингектомията се създава стома – нов отвор на трахеята, разположен на шията, който свързва белите дробове с околната среда. Поддържането на трахеостомата здрава и проходима е от ключово значение.

Общи грижи

Много е важно стомата винаги да е покрита, за да не може в трахеята и белите дробове да попадат прах, дим, микроорганизми и т.н.

Има различни приспособления за закриване на стомата. Най-ефективните са филтрите (обменници на влага и топлина), тъй като те се залепят плътно около трахеостомата. Освен че филтрират праха, те запазват част от влагата и топлината в дихателния път и предотвратяват загубата им. По този начин помагат да се възстанови температурата, влагата и чистотата на вдишвания въздух както преди ларингектомията.

Често в първите седмици и месеци след операцията трахеостомата се свива. За да не се затвори напълно, в началото през цялото денонощие се използва канюла. С течение на времето канюлата започва да се носи все по-рядко. След това се ползва само през нощта, докато повече няма тенденция да се свива.

Грижи за стомата, когато се използват адхезивни превръзки.

Поради постоянното поставяне и сваляне на адхезивни превръзки кожата може да се раздразни. Препаратите, които се използват за отлепяне на старите превръзки и за подготовка на кожата преди поставянето на новите, също могат да увредят кожата. Самото премахване на старите превръзки, когато те са здраво залепени, е доста травматично.

Той разтваря лепилото на адхезивите и те се премахват по-лесно. След това обаче кожата трябва да се почисти със спирт, за да се премахне каквото е останало от този разтвор, както за да не дразни кожата, така и за да не попречи да се залепят новите адхезиви.

Обикновено не се препоръчва адхезивите да се оставят за повече от 48 часа. Някои държат тези лепенки много по-продължително и ги сменят само когато започнат да се отлепят сами или станат много мръсни. За някои хора самите превръзки не са дразнещи, а по-скоро тяхното сваляне. Ако кожата е раздразнена, е по-добре лепенката да се държи не повече от 24 часа. Mоже да е по-разумно да се позволи на кожата да си почине ден-два, докато напълно се успокои, а стомата да се покрива с приспособления като Foam cover без използването на лепило. Има някои специални хифроколоидни адхезиви, които са подходящи за чувствителна кожа.

Преди да се намаже с лепило, е добре кожата да се обработва със защитни препарати.Грижи за стомата, в случай че се използва трахеостомна канюла. Продукцията на мукус и триенето на трахеостомната тръба може да раздразни кожата около стомата. Тя трябва да се почиства поне два пъти дневно, за да не се нарани, инфектира и да не се появи неприятна миризма. Ако кожата е зачервена, болезнена и има неприятен дъх то тя трябва да се почиства по-често. Ако около стомата се появи жълтозелен секрет, неприятна миризма или обрив, е необходима консултация с лекар.

Раздразнение на кожата около стомата

Ако кожата около стомата е зачервена, е най-добре тя да не се покрива с нищо и да не се третира с разтворители в рамките на 1 – 2 дена, за да може да зарасне. Някои пациенти стават чувствителни към разтворителите и лепилата, използвани за прикрепянето на основата на филтрите (лепенките). В такъв случай не бива да се използват – трябва да се сменят с други.
Добро решение за пациентите с чувствителна кожа са хидроколоидните превръзки. В случай на признаци на инфекция като разраняване и зачервяване се прилагат локални антибиотици. Добре е да се консултирате с лекар, особено в случай че раните не зарастват. Лекарят може да вземе секрет за посявка от засегнатата област, за да предпише подходящия антибиотик.
Предпазване на стомата по време на къпане По време на къпане е важно да не се позволява вода да влиза в стомата. Попадането на малко количество вода не води до проблеми и може лесно да се изкашля. Обаче инхалирането на голямо количество може да бъде опасно.

Начините за предпазване са следните:

  • Стомата да се покрива с ръка и да не се диша, когато вода е насочена в близост до стомата.
  • Да се използва детски лигавник с найлоновата част навън.
  • Да се използва специално приспособление за къпане, ако е налично на пазара.
  • Използването на лепенка с поставен на нея филтър може да е достатъчно, особено ако водата не е насочена към трахеостомата. Когато се мие кожата около стомата не бива да се диша. Ако се къпете накрая на деня, когато обикновено се сменя и филтърът, последният се използва за защита по време на къпане и после се изхвърля. Това обикновено прави къпането по-просто.
  • Когато се мие косата, брадичката да е под нивото на стомата

Аспириране на вода и пневмония

При ларингектомираните съществува риск да се аспирира вода, която е замърсена с бактерии. Водата от чешмата съдържа такива. Техният брой зависи от ефективността на пречиствателните станции и от източника на питейната вода (кладенец, езера, реки и т.н.). Водата в басейните сдържа хлорид, който намалява количеството на бактериите, но не я прави стерилна.
Морската вода съдържа множество бактерии от различен вид и в различни концентрации. Когато замърсена вода попадне в белите дробове, в някои случаи може да се развие пневмония. Развитието на аспирационна пневмония зависи от това колко вода е аспирирана, до колко е било възможно да се изкашля обратно и от имунната зашита на човека.

Предпазване от аспирация

Една от основните причини за остра дихателна недостатъчност при пациентите, които дишат през трахеостома, е аспирирането на хартия в трахеята. Това може да е много опасно и да доведе до задушаване. Обикновено се случва в момента, когато се използват хартиени кърпички, за да се обърше секретът, отделен от трахеостомата.
Изкашлянето се последва от дълбоко вдишване, което може да засмуче хартия в трахеята. Засмукването на хартия в трахеята може да се избегне, ако се използва кърпичка от плат или хартиена салфетка, която е достатъчно здрава и не се разкъсва дори ако е навлажнена. Тънките салфетки трябва да се избягват.

Друг начин за предпазване е да не се диша в момента, когато се почиства кожата около трахеостомата, докато хартията не се отстрани от тази зона.

За предпазване от аспирация трахеостомата трябва да се покрива с филтър, трахеофиксатори или други покривала.

Предпазването от аспирацията на вода по време на къпане може да става с използването на специално приспособление. Или пък може да не се сваля филтърът.

Къпането във вана е безопасно само ако нивото на водата е под нивото на трахеостомата. Кожата около трахеостомата трябва да се мие с насапунена хавлия. Трябва да се избягва попадането на сапунена вода в трахеята.