Стома

Изкуствено създаден отвор чрез хирургическа намеса, с цел да се свърже телесна кухина с външната среда. Такъв е случаят с поставянето на изкуствен анус за изхвърляне на чревното съдържимо при рак на дебелото черво.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.