Опасност от хиперкалциемия при пациенти с костни метастази

Хиперкалциемия при онкоболни

Ако сте пациент с диагностицирани костни метастази, то трябва периодично да следите нивата на калция в кръвта си!

Ако сте пациент с поставена онколгична диагноза е възможно да имате и метастатично заболяване на костите. То трябва да бъде установено бързо, ако се предполага, че може да съществува и ако се установи, да се започне своевременно лечение. За съжаление има случай, при които откриването на костни метастази може да се забави във времето и това да доведе до някой усложения като хиперкалциемията, например.

Особено предразположени за появата на костни метастази са пациентите с рак на гърдата, простатата и белия дроб. Костни метастази могат да се появят и при рак на бъбрека, дебелото черви, панкреаса или почти всяко друго онкологично заболяване.

Най-често това са онкоболни с:

Вероятността за появата на костни метастази е различна при различните онкологични заболявания и затова трябва подробно да споделяте на Вашия лекуващ лекар ако имате оплаквания от: болки в костите и ставите, гадене, повръщане или обща отпадналост.

Една от причините да имате по-горе изброените оплаквания може да е повишената стойност на калций в кръвта. Тя се получава, когато е налице нелекувана костна метастатична болест. Може да се появи и при други заболявания (като хиперпаратиреоидизъм), но основното повишение на калция в кръвта при онкоболните са костните метастази.

Какво представлява хиперкалциемията?

Хиперкалциемията представлява най-общо повишено ниво на калция в серума. Среща се при 25% – 30% от пациентите с напреднало заболяване и костни метастази.

Нормалният диапазон е 2,1-2,6 mmol/L (8,8-10,7 mg/dL, 4,3-5,2 mEq/L), а нивата над 2,6 mmol/L, се определят вече като хиперкалциемия. Пацинентите с леко увеличение на калция, което се развива по-бавно, обикновено нямат симптоми. При тези с по-високи нива или бързо начало симптомите могат да включват болки в корема, болки в костите, объркване, депресия, слабост, образуване на камъни в бъбреците или нарушен сърдечен ритъм, включително внезапно спиране на сърцето.

Какви могат да бъдат симптомите?

Оплакванията на пациентите с хиперкалциемия могат да включват:гадене, повръщане, обезводняване, обща слабост и отпадналост, лесно изморяване, сърбеж.

Могат да се включат нарушения на нервната система като: нарушени и намалени рефлекси, объркване, промяна в съзнанието, кома, увреждане на проксималните мускули. Може да има храносмилателни нарушения като: гадане, повръщане, запек, загуба на тегло. При част от болните има жажда, повишено отделяне на урина, диспепсия (нарушено хранене). Може да се провокират сърдечни нарушения: брадикардия (забавена сърдечна дейност), промени в ЕКГ, аритмия и спиране на сърдечната дейност (арест).

Ако имате поставена онкологична диагноза и имате някой от по-горе изброените оплаквания веднага говорете с лекуващия Ви лекар!