Имуноонкология

Upload Image...

Какво е имуноонкология?

Имунната система е естествената защитна система на организма. Представлява сбор от органи, клетки и специални молекули, които помагат за предпазване от инфекции, рак и други заболявания. Когато в тялото проникне различен (чужд) организъм, например бактерия, имунната система го разпознава и го атакува, за да му попречи да причини вреда. Този процес се нарича имунен отговор.

Тъй като раковите клетки са много различни от нормалните клетки в тялото, имунната система ги атакува, когато е в състояние да ги разпознае. Въпреки това, раковите клетки често намират начини да се маскират като нормални клетки, така че имунната система не винаги ги разпознава като опасни. Освен това, подобно на вирусите, те могат да се променят с течение на времето (мутират) и така да избегнат имунния отговор. Също така, естественият имунен отговор към раковите клетки не винаги е достатъчно силен, за да бъдат преборени.

Имуноонкологичните терапииa включват лекарствени средства, използващи имунната система на организма за борба с рака.

Имуноонкологичните терапии активират нашата имунна система, давайки й възможност да разпознава раковите клетки и да ги унищожава.

Какво е различно при имуноонкологичните терапии?

  • Те са насочени към имунната система на тялото, а не към самия тумор;
  • Те дават възможност на имунната система да разпознават селективно и да атакуват раковите клетки;
  • Осигуряват дълготрайна памет на имунната система, така че да може непрекъснато да се адаптира към рака с течение на времето и да осигурява устойчив, дългосрочен отговор на рака.

Качествена, дългосрочна преживяемост при пациентите

Данни от клиничните изпитвания показват, че ефектите от въздействието на имуноонкологичните терапии върху раковите клетки могат да траят дълго време, тренирайки имунната система да се бори срещу раковите клетки, дори и след ремисия. Тази вълнуваща характеристика на имуноонкологичните терапии предлага надежда за дългосрочна, качествена преживяемост за първи път за много пациенти, за които преди прогнозата е била твърде неблагоприятна.
Освен това, свързаните с имуноонкологичните терапии странични ефекти могат да бъдат лекувани в сравнение с много други терапии на раковите заболявания. Затова имуноонкологичните терапии могат да имат изключително позитивно въздействие върху способността на пациентите да се върнат на работа и да водят здравословен и продуктивен живот.

При кои видове ракови заболявания имуноонкологичните терапии имат ефект?

Имуноонкологичните терапии действат върху голям брой видове ракови заболявания. Имуноонкологичните терапии сега се предлагат за пациенти с напреднал мелано и рак на простатата, а много други се проучват за голям брой от някои от най-трудните за лечение ракови заболявания.

Какво означава това за вас и за вашето лечение?

Очаква се имуноонкологичните терапии да се превърнат във важна част от терапията на раковите заболявания в бъдеще – заедно с хирургия, лъчелечение, химиотерапия и лечение с антитела срещу туморно-изразени цели (моноклонални антитела).Все пак, науката имуноонкология все още се развива и има няколко важни въпроса, които остават без отговор. Например, имуноонкологичните терапии не действат при всички пациенти и се провежда голям обем изследователска работа в опит да се разбере кое кара даден пациент да реагира на специфична терапия.

Затова е важно онколозите да продължават да търсят актуална информация за имуноонкологичните терапии и пациентите също да го правят, така че да могат да обсъждат възможностите за лечение и какво може да е подходящо за тях заедно със своя лекар и екипа за медицински грижи.