Клинични проучвания

Какво са клиничните проучвания?

Изследването на нови начини за лечение на рак продължава без прекъсване и сега.

Когато се разработва ново лечение, то преминава през различни етапи на проучване. За начало то ще бъде изследвано в лаборатория и понякога тестувано върху ракови клетки в епруветка. Ако лечението покаже, че може да е полезно в раковата терапия, то ще бъде дадено на пациенти при научни изследвания (клинични проучвания).

Вие можете да бъдете поканени за участие в проучване. От това може да има много ползи. Може да помогнете за напредване на познанието за рака и за разработване на нови лечения, като ще бъдете внимателно мониторирани/ наблюдавани по време и след изследването.

Клиничните проучвания са много необходими за установяване колко полезни могат да са всички възможни нови терапевтични подходи и за разбиране дали те са по-добри от съществуващите лечения. Тъй като това трябва да бъде извършено внимателно и щателно, то обикновено отнема период от няколко години, от момента на първото откриване на ново лечение (често с широко разгласяване във вестниците и по телевизията) до момента на оценяване на неговата истинска стойност.